Jump to content (skip navigation)
 
 

Flet prosty (od 6. r.ż.)

„Flet prosty” to program grupowej nauki gry na flecie prostym dla osób od 6. roku życia.

Głównym celem kursu jest:

Kto może brać udział?
Dzieci od 6.r.ż., młodzież i dorośli

Czas trwania lekcji:
55 minut

Liczebność grupy:
3-6 uczestników

 
Początek strony